วิกฤติน้ำท่วมจราจรเน็ตเพิ่มเท่าตัว เฟซบุ๊กในไทยโตเร็วอันดับ3ของโลก

วิกฤติน้ำท่วมจราจรเน็ตเพิ่มเท่าตัว เฟซบุ๊กในไทยโตเร็วอันดับ3ของโลก ฟรอสต์ฯ ระบุวิกฤติน้ำท่วมส่งผลให้การจราจรข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ผู้คนอัพเดทเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ คลิกอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ในประเทศ

จากผลการวิเคราะห์ของเว็บไซต์อินเทอร์ เน็ตระดับท็อปเทนพบว่า การเปิดเว็บเพจต่อวัน (Daily hit) เพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนก่อนสูงถึงร้อยละ 40 โดยส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ข่าว เช่น เนชั่นชาแนลดอตคอม (Nationchannel.com)และบางกอกโพสต์ดอทคอม (Bangkokpost.com) ซึ่งมีการเติบโตมากกว่าเท่าตัวภายใน 1 เดือน ในขณะที่เว็บไซต์มติชน และคมชัดลึกมีอัตราการเติบโตของการเปิดเว็บเพจมากกว่าร้อยละ 50


ดร.มนธิสินี กีรติไกรนนท์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลกเปิดเผยว่า วิกฤติน้ำท่วมของประเทศไทยครั้งนี้ทำให้ปริมาณของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่ออ่านเว็บไซต์ข่าวในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่แล้วสามารถแบ่งวัตถุประสงค์ได้เป็นสองแบบคือ เพื่อเชื่อมต่อกับผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการอัพเดทข่าวน้ำท่วมผ่านทาง เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ของประเทศ และรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

“เฟซบุ๊กยังคงเป็นเครือข่ายหลักทางสังคมออนไลน์ซึ่งมีผู้ใช้ในประเทศไทยเกือบถึง 12 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากร เดือนนี้มีอัตราการเติบโตมากกว่าเท่าตัว เทียบกับปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราผู้ใช้เฟซบุ๊กเติบโตเร็วเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก บราซิล และอินเดีย และในวิกฤติน้ำท่วม ณ ปัจจุบัน ส่งผลให้อัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสูงถึงร้อยละ 150 ใกล้เคียงกับประเทศอินเดีย ที่มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 162”
ที่มา เดลินิวส์ไม่มีความคิดเห็น:

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ FlashSanook แฟลชเกมสนุกของคนออนไลน์