iPad ได้ฤกษ์ปล่อยสู่โลกกว้าง 28 พฤษภาคมนี้ พร้อมราคาเปิดตัว


iPad ได้ฤกษ์ปล่อยสู่โลกกว้าง 28 พฤษภาคมนี้ พร้อมราคาเปิดตัว
และเปิดรับ Preorder ในวันที่ 10 นี้ ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ตลาดในประเทศ Australia, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Spain, Switzerland และ UK ส่วน Austria, Belgium, Hong Kong, Ireland, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand และ Singapore จะมาช่วงกรกฏาคมนี้ แต่ยังไม่ได้มียืนยันเรื่องราคา

อัพเดทเพิ่มเติม ได้มีราคารวมภาษีออกมาแล้วทั้งสองรุ่นเลยคือ WiFi และ WiFi+3G ตามด้านล่างเลยจ้า

Europe:

16GB WiFi-only €479
32GB WiFi-only €579
64GB WiFi-only €679
16GB WiFi+3G €579
32GB WiFi+3G €679
64GB WiFi+3G €779
UK:

16GB WiFi-only £429
32GB WiFi-only £499
64GB WiFi-only £599
16GB WiFi+3G £529
32GB WiFi+3G £599
64GB WiFi+3G £699
ที่มา : Engadget.com,http://www.notebookspec.com/web/?p=28171

ไม่มีความคิดเห็น:

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ FlashSanook แฟลชเกมสนุกของคนออนไลน์