เครื่องถ่ายเอกสาร Canon 600


เครื่องถ่ายเอกสาร Canon 600
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ แคนนอน IR 550/600
ตั้งจำนวนการถ่ายสำเนาต่อเนื่อง 999 สำเนาต่อเนื่อง
การจัดเรียงชุดสำเนา ระบบ Electronic Sort
ปรับระดับความเข้มจาง 9 ระดับ
ระบบการอ่านต้นฉบับ สแกนครั้งเดียว-พิมพ์สำเนาหลายแผ่น
ระบบการอ่านต้นฉบับเพื่อสำรองคิวถ่ายเอกสารต่อเนื่อง สำรองคิวงานได้
อัตราการย่อ-ขยาย 25 ถึง 400 เปอร์เซนต์
กำหนดรหัสผู้ใช้เพื่อป้องกันการถ่ายเอกสาร ได้ 300 รหัส
จำกัดจำนวนการใช้งานของแต่ละรหัสผู้ใช้ ได้ (มาตรฐาน)
โปรแกรมการถ่ายหนังสือ ได้ *Two Page Separation
โปรแกรมแทรกปก/ใบแทรก ได้ *Cover/ Sheet Insertion
โปรแกรมถ่ายสำเนารูปเล่มหนังสือ ได้ *Booklet
โปรแกรมถ่ายแผ่นใส ได้ *Transparency Interleaving
โปรแกรมเลื่อนตำแหน่งภาพ ได้ *shift
โปรแกรมเลื่อนขอบเอกสารเพื่อการเย็บเข้าเล่ม ได้ *Margin
โปรแกรมลบขอบดำ ได้ *Frame Erase
โปรแกรมรวมเอกสาร ได้ *20nl,40nl Image Combination
โปรแกรมถ่ายสำเนาแยกหน้าเอกสาร ได้ *Image Separation
โปรแกรมถ่ายเอกสารจากต้นฉบับต่างขนาดกัน ได้ *Different size Original
โปรแกรมถ่ายสำเนากลับสีตรงข้าม ได้ *Negative / Positive
โปรแกรมทำภาพซ้ำ None
โปรแกรมถ่ายสำเนากลับภาพสะท้อนกระจก ได้ *Mirror Image
โปรแกรมปรับความคมชัดของสำเนา ได้ *Sharpness
การย่องานพิมพ์จากหลายหน้าให้เป็นหน้าเดียว ได้ *Page Layout
ที่มา http://www.psicopier.com/product/cannon/26-canon-600.html

ไม่มีความคิดเห็น:

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ FlashSanook แฟลชเกมสนุกของคนออนไลน์