การติดตั้ง printer แบบ Network [ Network printer]

การติดตั้ง printer แบบ Network
การติดตั้ง printer แบบ Network [ Network printer]
การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการติดตั้ง
ดูว่าเครื่อง printers พร้อมที่จะใช้งานหรือไม่โดยตรวจสอบที่สายเครื่องprintersต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ หากยังให้เสียบสายเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่อง printers แล้วเสียบปลั๊กเครื่อง printers พร้อมที่จะใช้งานได้
ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนู Start ไปที่ Settings เลือกที่ printerขั้นตอนที่ 2 Click ที่ icon จากนั้นจะได้หน้าต่างของ Add Printer Wizard เลือกเป็น Network Printer จากนั้นกด Next

ขั้นตอนที่ 3 จะปรากฎหน้าต่างถามหาชื่อเครื่องของ Printer ที่ต้องการ map ให้กรอกรายละเอียดชื่อของ Printer ยกตัวอย่างเช่น \\dc-fsbackup\hp หรือกดปุ่ม Browse เพื่อค้นหา

***่ขอแนะนำว่าให้กรอกชื่อของ Printer ที่จะ map ไม่ควรกดปุ่ม Browse หาเพราะจะทำให้การค้นหาเครื่องของ Printer ที่จะmap ด้วยทำให้มีความยุ่งยากมากขึ้น

(ควรทราบชื่อของเครื่อง Printer ที่ต้องการ map ก่อน)จากนั้นกดปุ่ม Next

***หมายเหตุ ดูวิธีการตรวจสอบชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์โดย Click :::ขั้นตอนที่ 4 จะปรากฏหน้าต่างบอกชื่อของ Printer จากนั้นกดปุ่ม Next


ขั้นตอนที่ 5 จะปรากฏหน้าต่างถามว่าต้องการทดสอบพิมพ์หรือไม่ถ้าต้องการเลือก Yes ไม่ต้องการเลือก No แล้วกดปุ่ม Finish

บางเครื่องจะให้ลงโปรแกรม Windows ให้คลิกเลือกหาโปรแกรม Windows ที่ใช้อยู่เพื่อจะได้ Copy file ไว้ ตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 5.1 กดปุ่ม Browse เพื่อหา file Windows ที่เครื่องใช้ ยกตัวอย่างดังรูป

ขั้นตอนที่ 5.2 ถ้าในเครื่องยังไม่มี file ของระบบปฏิบัติการ Windows ที่ต้องการ Copy
file Windows นั้นไว้ในเครื่องก่อนแล้วจึงทำตามขั้นตอนที่ 5.1
การติดตั้ง printer แบบ Network [ Network printer]

ไม่มีความคิดเห็น:

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ FlashSanook แฟลชเกมสนุกของคนออนไลน์